A számoknak különleges rezgésük van, melyek hatással vannak életünkre. Mindannyian érkeztünk valami átfogó, nagyobb feladattal, mely sokszor tudat alatt kísér végig az életünkön és próbál ennek a missziónak a beteljesítésére ösztönözni. A számmisztika is segítségünkre lehet abban, hogy ezt az előre eltervezett utunkat jobban megismerjük.

Az életútszámunkat a születési dátumunk számjegyeinek összeadásával kaphatjuk meg. Egészen addig adjuk össze, amíg egy jegyű számot nem kapunk. Például valaki 1980. 01. 11.-én született akkor az 1+9+8+0 +1+1+1= 21=2+1=3 Tehát ezzel a születési dátummal érintett embernek az életút száma a 3-assal fog rezegni.

Ha kíváncsi vagy rád milyen feladat vár ebben az életben számold ki a születési dátumod alapján az életútszámodat a példa alapján és nézd meg a kapott eredményhez tartozó útmutatást.

1-es életútszám: Kreativitás és önbizalom

Az 1-esek azért születnek a világra, hogy pozitív kreatív energiát nyilvánítsanak meg benne. Ez kifejeződhet a klasszikus művészetek formájában, mint a zene, színjátszás, festészet, írás, de a gyógyítás, üzlet területein is egyaránt. Számos akadályt kell legyőzniük az önbizalom területén, mielőtt kreatív energiájuk teljesen felszabadulna. Az 1-es dinamikus energiájának valamilyen formában mindig meg kell nyilvánulnia. Nagyszerű vezetők. Ha ez nem pozitív – testedzés, vagy kreatív formában tör utat – akkor pusztító módon fog előtörni. Az 1-esek mindig teremtenek, legyen az akár pozitív, vagy negatívban vett teremtés. Meg kell békélniük a felelősséggel és el kell sajátítaniuk a választás törvényét, hogy hogyan tudják kamatoztatni energiáikat. Bizonytalanságérzetük miatt, vágynak embertársaik elismerésére, mégis, hajlamosok kreatív energiáikat elfojtani.

Ilyenkor képesek lehetnek önmaguk ellen fordulni. Gyakran érezhetik másoknak magukat, vagy úgy, hogy valami “nincs rendben” velük, a legtöbben ennek ellenére, egy magabiztos álca mögé rejtik ezt a bizonytalanságukat. Jellemző lehet a versenyszellem, de az ellentéte is, az ettől való félelem is. Fogékonyak a tudatalatti befolyásolásra. Hogy képesek legyenek kitárni a velük született tehetségeikhez vezető ajtót, az 1-eseknek el kell fogadniuk a kreativitás és a hozzáértés különbségét. Az eredetiség valamilyen formájával ledönthetőek a régi eszmék, ami belső önön nagyszerűségükből fakad, a hozzáértéshez időre és gyakorlatra van szükség. Ha összeszedik az önbizalmukat és az útjuk során felmerülő hibák, kudarcok ellenére is tovább folytatják a gyakorlást, jártasságuk idővel elmélyülhet, és adottságaik is érvényesülhetnek.

2-es életútszám: Együttműködés és egyensúly

Velük született képességük, hogy megkönnyítsék mások életét. Elbűvölőek, szívélyesek, és kitűnő házigazdák. Ösztönösen érzik, hogy az embereknek mire van szükségük, nagyon könnyen barátkoznak. Általában jobban szeretnek párkapcsolatban élni, mint egyedül. Érzékenyek, békeszeretőek, és természetüknél fogva intuitívak. Igazi jó barátok, és könnyen ki tudják fejezni az érzéseiket. Egyensúlyt kell találniuk az adás és elfogadás, az igen és nem, a gondolatok és érzések értéke, a saját és embertársaik szükséglete között. Első sorban belső konfliktusukat, ellentmondásaikat kell feloldaniuk. Sokszor annyira szeretnének segíteni, hogy alárendelik saját szükségleteiket a többiek igényeinek. Egy 2-es úgy érzi, hogy ő a felelős embertársai boldogságáért. Némely 2-es, aki túl sokat adott, egy idő után képes beleragadni az állandó neheztelés és megbántottság állapotába.

Hogy feloldják a külső konfliktust, először a belső konfliktust kell egyensúlyba hozniuk. Eltúlzott felelősségtudatukból vissza kell venniük, mint ahogyan a túlzott aggódásból, és túlanalizálásból is. Előbb a saját életükért kell megtanulniuk felelősséget vállalniuk, hogy aztán másokról is önzetlenül, feszültség nélkül képesek legyenek gondoskodni. Meg kell tanulniuk mikor mondjanak igent és mikor nemet, így többé nem fognak másokat okolni saját belső konfliktusuk miatt. Egyik fő feladat, az alázat megértése és gyakorlása, valamint megtanulniuk valódi érzéseik alapján cselekedni.

3-as életútszám: Önkifejezés és érzékenység

A 3-asok energiája nagymértékben interaktív és társadalmi jellegű, ha kiakarják fejezni önmagukat, szükségük van valakire, aki meghallgatja őket. Az önkifejezés minden ember számára az érzelmek által valósul meg és ez különösen igaz a 3-asokra. Éppen ezért egyik legfontosabb feladata az érzelmi önkifejezés. Ezt teheti szóban, vagy valamilyen művészeti ágon keresztül is. Meg kell tanulniuk értékelni és tiszteletben tartani saját és mások érzéseiket. A kihívás számukra pont abban lehet, hogy merjék megmutatni önmagukat, és felvállalni érzéseiket.

A negatív dolgokat a 3-asok nem csak meglátják, de sokszor szóvá is teszik. Azaz panaszkodnak, sopánkodnak, ebben az esetben meg kell találniuk az életükben a pozitív vonatkozásokat. Problémát okozhat, hogy valódi mély érzéseikről beszéljenek, mert amiatt aggódnak, hogy megtalálják a megfelelő kifejezéseket és ne értsék félre őket. A 3-asoknál az önkifejezés együtt jár a túl érzékenységgel is. Sokszor hajlamosak magukba szívni mások érzéseit, rosszabb esetben negativitását, zaklatottságát. Önvédelemként gyakran maszkot viselnek, fegyelmezett, logikus személy szerepében, miközben belül roppant mély érzelmi életet él. Nehezen viselik a kritikát, pedig érzékenységükön sokat segíthetne, ha felismernék, hogy a kritika mögött a gondoskodás és törődés megnyilvánulása jelenik meg.

4-es életútszám: Stabilitás és fejlődés

Mielőtt a 4-esek stabilabbá tehetnék jelenlétükkel a világunkat, előbb önmagukban kell ezt létrehozniuk. Mind fizikai, mind szellemi, és mind érzelmi vonatkozásban. Sokszor, ez a feladat első körben a szülőkkel, vagy egyéb családon belüli problémák megoldásával kezdhetik el. Ez után lehetséges, hogy el kell kötelezniük magukat egy párkapcsolat, egy adott lakhely, vagy munka mellett is. Vagyis, a fa csak akkor képes virágba borulni, ha gyökerei szilárdan a talajba mélyednek. Azonban, akik még nem indultak el ezen az úton, nem igazán érezhetnek hajlandóságot erre, gyakran pont ilyen dolgokban érzik önmagukban a nehézségeket, nem véletlenül.

A 4-esek bármit is szeretnének az életükben elérni, előbb erős alapokat kell megteremteniük hozzá, csak ezek után lesznek képesek valóban építkezni. Következetesség és türelem, minden kitűzött cél érdekében. Két véglet munkálkodhat bennük. Vagy szeretnének átugorni bizonyos szükséges lépéseket vagy képesek egyhelyben toporogni, stagnálni és elveszíteni kezdeti lelkesültségüket. Ettől a csőlátástól úgy tudnak megszabadulni, ha dinamikus, előre haladó folyamatként tekintenek céljaikra, miközben észben tartják a haladást. Fontos, hogy minden apró fázist, befejezzenek, mielőtt hozzálátnának a következőhöz. A kihívásokkal, tesztekkel találkozhatnak életük során, pontosan azért, hogy erőre és szilárd alapokra tegyenek szert. Sokszor lehetnek merevek, makacsok, vagy az önámítás kátyújában is találhatják magukat. Nem szabad ellenállni a haladásnak, miután valahol gyökeret vertek, hiszen másik feladatuk a stabilitás mellett, a folyamatos fejlődés.

5-ös életútszám: Szabadság és önfegyelem

Legvégső célja az 5-ös rezgésűeknek a belső szabadság, enélkül minden helyzetben fogolynak érzik magukat. Ez a fajta belső szabadság az önállóság és a másoktól független cselekedetek formájában nyilvánul meg a világban. Amíg ezt nem ismerik fel, hajlamosak ide-oda ingázni a végletes függőség és függetlenség érzése között. Igyekeznek az élmények minél szélesebb skáláját megtapasztalni, holott, inkább a minél mélyebb élményekre kellene törekedniük. Az önfegyelem és a koncentráció által a szabadság magasabb szintjét tapasztalhatják meg. Gyakran érezhetik, hogy korlátlan lehetőségeik vannak vagy pont az ellenkezőjét, bizonyos dolgok korlátozhatják őket. A mindennapi életben a szabadsággal kapcsolatos feladatok lényeges részét képezi a kapcsolataikban, munkájukban és pénzügyeikben megnyilvánuló érzékenységük.

A megoldás kulcsát az önfegyelem jelentheti, ezáltal tehetnek szert a hiány és a megkötések legyőzéséhez szükséges összeszedettségre és erőre. A legnegatívabb értelemben a szabadság itt az öncélú élvhajhász szintjére süllyedhet, ennek viszont nagyon kevés köze van a valódi életfeladatukhoz. Életük során szinte minden 5-ös tudat alatt teremt meg magának bizonyos szabadsággal kapcsolatos megoldandó feladatot, azáltal, hogy egy őt korlátozó vagy legalább is korlátozni látszó személyt vonz be az életébe. Valójában senki sem képes őket feltartóztatni, csupán önmaguk. Az a nagy felismerés, ha belátják, hogy döntéseikért önmaguknak kell felelősséget vállalniuk amiért az adott helyzetet, vagy személyt választották, így felismerhetik, hogy valójában mindvégig szabadok voltak. Amíg ezt nem veszik észre, gyakran áldozat szerepben élhetik életüket, pedig életük írója és rendezője ő maguk.

6-os életútszám: Ideák és elfogadás

Ők tartják életben az idealizmus lángját, ők táplálják a tüzet, ők sarkallnak arra, hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, majd fokozzuk még tovább erőfeszítéseinket. Ezeknek a magasabb eszményeknek viszont ára is van, nem mindig állnak szilárdan a valóság talaján és könnyen elveszítik türelmüket. Maximalista elvárásainak sokszor senki sem képes megfelelni, legkevésbé ők maguk. Szoros kapcsolatban állnak a látomásokkal és a reménnyel, ők ezeket intenzívebben élik meg, ahogyan a csalódottságot is mélyebben élik át. Mielőtt képesek lennének arra, hogy vezessenek minket eszményeikkel, le kell ereszkedniük a földre, és meg kell tanulniuk értékelni az “itt és most” tökéletességét. El kell fogadniuk önmagukat és embertársaikat a jelen pillanatban.

A 6-osok számára az elfogadás jelenti az örömtelibb élethez vezető hidat, mivel csak akkor képesek hozzájárulni a világ fejlődéséhez, ha teljes mértékben elfogadnak mindent és mindenkit abban a formában, ahogyan a dolgok jelen pillanatban léteznek. Ha makacsul elutasítanak mindent, ami nem felel meg az eszményképeinek, dühösek, szomorúak lesznek, ám amikor rátalálnak az elfogadásra és a türelemre, akkor megengedik, hogy az élet a maga időzített ütemében haladjon, fejlődjön. Hajlamosak lehetnek a világot vagy tökéletesnek vagy selejtnek látni. Ha valakivel találkoznak hajlamosak kivetíteni rájuk idealizált elképzelésüket. Ez a fajta látásmód megfosztja őket józan ítélőképességüktől és a dolgokra való rálátástól, így gyakran csalódás érheti őket. Az idő múltával fokozatosan veszik észre az emberek hibáit és kiábrándulhatnak belőlük. Elsőre a szépséget látják meg az emberekben, de elmulasztják értékelni azokat a tökéletlenséget, amiknek ezen a világon munkálkodniuk kell. Nehéz velük együtt élni, mert az ő szemükben soha semmi nem tökéletes, de ezt gyakran elhallgatják.

7-es életútszám: Bizalom és nyitottság

Az ő energiájuk a bensőjükben áramlanak. Még ha esetleg komoly sikereket is érnek el az élet bizonyos területein, legmélyebb vágyaik és rendeltetésük, sokkal inkább egyfajta belső fejlődésre ösztönzi őket, mint külső célok elérésére. Kiterjedt élettérre és jelentős magánéletre van szükségük. Hajlanak a függetlenségre és gyakran magányos farkasok, zárkózott emberek. Látszólag társasági 7-esek is, mélyen félnek attól a szégyenérzettől, hogy feltárják a bennük lejátszódó folyamatokat. Léteznek olyan 7-esek is akik túlságosan kitárulkoznak és aztán úgy érzik, hogy becsapták, cserbenhagyták, megbántották, vagy félreértették őket.

A 7-esek számára a bizalom, az önmagukba, az embertársaikba, és az univerzumba vetett mélységes hitről szól. Ez a felismerés feloldhatja a 7-es félelmeit és helyükre a spirituális kommunikáció vagy a misztikus beteljesedés érzése lép. Ha a 7-esek megbíznak érzéseikben, gondolataikban, ösztöneikben, intuíciójukban, akkor fejlődésük során megnyitják magukat a mindenben ott munkálkodó szeretetnek. A bölcsesség és igazság spirituális érzése felé. Ez nem azt jelenti, hogy hagyják, hogy a többiek kizsákmányolják, csupán arról van szó, hogy engedik ragyogni belső világosságukat, ahelyett, hogy maguknak őriznék meg azt. Így jó megérzéseikkel képesek vezetni, támogatni embertársaikat. Sok 7-esről úgy tűnhet, hogy nagyon bízik önmagában és azért nem fogadja el mások tanácsát, valójában azért zárja ki döntéseiből embertársait, mert sebezhetőnek érzi magát mások elgondolásaival szemben. Ennek az ellenkezője is igaz lehet, mikor túlzottan fontos számára mások véleménye, meglátása.

8-as életútszám: Jólét és hatalom

Sok 8-asnak a pénz az elsődleges feladatkör, másoknak a hatalom, irányítottság, ismertség. A hegycsúcsra vezető útjuk során, kicsit mindegyikkel szembe kell nézniük és egyensúlyt teremteni e kérdésköröket illetően. Meg kell tapasztalniuk a belső jólétet, a hatalmat és a tiszteletet, mielőtt hatékonyan megnyilvánítanák ezeket a minőségeket az életükben. Nem számít, hogy ezen tapasztalatok világi vagy családi formában jönnek elő, ezeket az élményeket egytől egyik valószínűleg meg fogják kapni, hogy dolgozhassanak rajta. Ha ezt sikeresen véghez viszik, túllépnek a jóléttel és hatalommal kapcsolatos problémáikon, azáltal, hogy nagylelkűen, bölcsen, és együttérzéssel eltelve a magasabb rendű célok szolgálatába állítják ezeket a minőségeket.

Épp úgy lehetnek gazdag híres emberek, mint szegény remeték. Ez a feladat nem arról szól, hogy pénzt és hatalmat szerezzenek, vagy az ellenkezőjéről, hogy ezektől távol tartsák magukat, hanem arról, hogy szembenézzenek a jólét és a hatalom kihívásaival. Azért is születnek 8-as rezgésűek, hogy a jólét energiáit nyilvánítsák meg, ez sokkal szélesebb téma, mint csak a pénz. A hatalom jelenthet önuralmat és belső erőt, nem csak leigázást, vagy uralmi tulajdonságot. A 8-asok olyan mértékben tapasztalják meg a jólétet, a hatalmat és a tiszteletet az életükben, amennyire önmagukban érzik e jelenséget.

9-es életútszám: Teljesség és bölcsesség

Mindannyiunknak vannak vezető képességeink, a 9-esek esetében e képességek a legtisztább formában nyilvánul meg. Ők saját példájuk által mutatnak utat embertársaiknak. Karizmatikus energiával születnek erre a világra és személyes vonzerejük révén végül rájönnek, hogy példájukat és életmódjukat – legyen az akár jó, vagy rossz – sokan fogják követni. Ha erkölcsileg kifogásolható módon cselekszenek vagy szólnak fel vagy egészségtelen szokásokat vesznek fel, el kell gondolkodniuk, hogy milyen példát mutatnak másoknak. A 9-esek életútjának lényegét a spirituális törvények alkotják, de általuk képviselt bölcsességre csakis a szívük révén tehetnek szert.

Nem pusztán szavaik, vagy értelmük által, csakis különleges, megmagyarázhatatlan érzéseik dimenzióján keresztül. Ha képesek kitekinteni és maguk mögött hagyni alsóbb rendű mentális folyamataikat, felfedezik a szív bölcsességét, ami mindig is bennük rejlett. Életük minden területét felül kell vizsgálniuk, hogy mennyire mutatnak ezzel példát embertársaiknak. Akik a teljesség mintaképévé akarnak válni, kapcsolatot kell teremteniük érzéseik dimenziójával, azaz szívből jövő megérzéseikkel. A legtöbb 9-es tett vagy mondott már olyat az értelem erejével, amire a szíve nemet mondott. Az ő feladatuk a létezés magasabb rendű alapelvei terén körvonalazódik. Nem kerülhetik el, hogy életük példája által tanítsanak másokat. A 9-esek fáradtságos utat választottak maguknak, amely az anyagi világ zaklatottságától a spirituális törvények magasságáig vezet. Bármi is történjen velük, életük minden egyes eseménye a magasabb bölcsességhez, teljességhez vezeti őket és így segítsék embertársaikat.

Kép: pixabay.com

Szeretettel
signature

Felemelő - Havonta megjelenő asztrológiai és önismereti online magazin

Iratkozz fel és olvasd el máris, az aktuális számot!
Please wait...

Öröm, hogy csatlakoztál!

Felemelő Magazin – Havonta Megjelenő online önismereti és spirituális magazin

Tags

No Comments Yet.