Az ellentétek jegye. Minden szülött rendelkezik a boldogulás képességével, de ha ezt nem ismeri fel, ráadásul életszemlélete pesszimista, e képesség elsorvad, kihasználatlanul marad. A jegy egyes szülöttei ambiciózusok, becsvágyóak, energikusak és sikerre visznek mindent, amit akarnak. Másfelöl pedig ott vannak azok, akikben talán meg van a szándék a boldogulásra, de gátlásaik és – néha színlelt lustasággal palástolt – kishitűségük, visszatartják őket.

A Bak a kötelesség és a felelősségtudat nehéz terhét veszi magára. Éppen ezért a felnőttkor boldogabb időszak számára, mint a fiatalság. Lágyabb, ösztönösebb tulajdonságait, akkor tudnak érvényesülni, amikor már megmutatta magát az anyagi világnak, azaz sikert és társadalmi elismerést ért el. Ravasz elméje, hosszútávra tud előre tervezni. Bár bölcs és gyakorlatias, nem lát túl a saját határain. A status quo a Bakoknál egyértelműen jelen van. Nagy hagyománytisztelők és mindig jó akar lenni, az elvárásoknak megfelelni. A zsörtölődő természet ugyancsak megjelenik, amely eredeti humorérzékkel párosul. Előfordul, hogy a sikeres Bak önbizalomhiánnyal küszködik, míg a kevésbé magabiztos és sikeres Bak, megszabadul kishitűségétől és feltűnő vidámsággal élvezi az életet. A Bak, aki már magas minőségben éli az életét, legyőzte a félelmeit. 

Legnagyobb erényük a türelem és az éleslátás, de a kishitű Bak, ezt nem hiszi el, ezért meg kell győzni arról, hogy bízzon e tulajdonságaiban és hagyatkozzon rájuk a hosszútávú tervezésben. Nem könnyű kedvességet, gyengédséget találni a Bakban, többnyire ridegnek látjuk, pedig csupán arról van szó, hogy nehezen fejezi ki az érzéseit. Nagyon fél a sérüléstől. A magabiztosság felszíne alatt, a Bak sokszor érzi magát magányosnak, elszigeteltnek és mivel nagyon nehezen képes melegséget és szeretetet kimutatni, képtelen ebből kitörni. Szigorúan bírál és kritizál, és csak azt tartja elfogadhatónak, amit helyesnek vélt, nem azt, ami adott. A sikert az anyagi világban elért eredményekben méri, és nem a személyes teljesítmény szempontjából. Ezért gyakran elégedetlen, miközben a siker és a bizonyítási vágy hajtja előre.

Gyengeségei közé tartozik, hogy hajlamos az embereket hatalmi helyzetük alapján megítélni és szívesen veszi, ha olyan emberek vannak körülöttük, akik az ő útjukat is segítik egyengetni. Erősségük viszont a végtelen türelem, remekül tudja kezelni a nehéz helyzeteket. Jó érzéke van a szervezéshez, emellett bölcs, átlátja a részleteket és a bonyolult dolgokat. Rendkívül lelkiismeretesen végzi a munkáját vagy a rá bízott feladatot. Óriási a felelősségérzete. 

Kapcsolataiban lépésről lépésre bontakozik ki, nála nem érdemes ajtóstul rontani a házba, ő ezt is szereti tégláról téglára felépíteni, de akkor azt stabilan. Lassan enged fel. Ha befogadott, megbízható szövetségesre, társra lelünk benne. A biztosra szeret menni mindenben, nem szeret kockázatot vállalni, ezért mindent alaposan megtervez, felkészül. Amiben nem lát esélyt a sikerre, abba bele sem fog. Neki kézzel fogható bizonyítékokra van szüksége. Fokozott önkontroll jellemezheti érzelmeiben, amitől ő maga is gyakorta szenved. Ő sikeres akar lenni, elérni, valamit, de az érzelmek számára ingoványos talaj. Eleve védekezik, mert fél a kudarctól, ha valaki teljesen átadja magát az érzéseinek, azt ő gyengeségnek tekinti. Időre, sok időre van szüksége, hogy feloldódjon. Hajlamos jégpáncél alá rejteni érzéseit, ha viszont sikerül feloldani, hosszútávú segítségnyújtással és hűséggel hálálja meg. A baráti vagy partnerkapcsolatot éppen olyan elhivatottan, odaadóan fogja megélni, mint más szerepeit.

Az idővel hadilábon áll. Általában túl kevés neki a nap 24 órája. Nagyon kitartó, eltökélt, de terveihez időre van szüksége, hogy átültesse a gyakorlatba. Ha már ezt meglépte, akkor viszont semmi sem állhat az útjában. Megbízható, szavahihető és következetes. Rendkívüli fegyelem jellemzi. Amikor végre ráeszmél, hogy egyedül ő az, aki korlátokat állít maga elé, akkor végre felszabadul hosszú ideje cipelt nehézségei és terhei alól. Megváltja saját magát és igazi mester alakká változik át. Meg kell tanulnia elengednie az életképtelen dolgokat, mert hajlamos akkor is kitartóan küzdeni valamiért, ami már rég nem életképes. Merev elképzeléseit nehezen engedi el, emiatt sok leckét kaphat az élettől.

Nem bírja a tétlenséget, dolgait mindig maga rendezi, nem bízik senkiben, hogy nála jobban más megtudná csinálni azt, amit ő megálmodott.

Kép: pexels.com

Szeretettel
signature

Felemelő - Havonta megjelenő asztrológiai és önismereti online magazin

Iratkozz fel és olvasd el máris, az aktuális számot!
Please wait...

Öröm, hogy csatlakoztál!

Felemelő Magazin – Havonta Megjelenő online önismereti és spirituális magazin

Tags

No Comments Yet.