December 3.-tól a Merkúr bolygó hátraarcot vágott és majd csak december 23.-án fog újra direktbe fordulni. Persze csak látszólagosan, innen a Földről nézve látunk egy bolygót visszafelé haladni. Ha egy bolygó hátrál, az asztrológiai szempontból annyit jelent, hogy azok az energiák, amiket képvisel, a retrográd időszakban, nehezebben nyilvánulnak meg, egyfajta gátlást érzékelhetünk az érintett témákban és ott, ahol éppen hátráló mozgását végzi. Ezt a gátlást azért érezzük, mert a földi logikánkat minden retrográd időszakban félre kell tennünk. Ezzel egy időben vissza is hoz nekünk valamit a múltból, lehetőséget kapva a javításra, az újragondolásra.

A Merkúr bolygó analógiái: a kommunikáció, a gondolat, értelem, életünk mindennapi rutinjai, erkölcsi kérdések, hazugságok, bűntudat, írás, tanulás, közlekedés, értelmi képesség, cselekvés, szétszórtság, közvetítés, könnyedség, sokoldalúság, játékosság, alkalmazkodási képességünk, megnyilvánulás, kereskedelem, tüdő, izmok. Csak hogy pár példán keresztül bemutassam, mit is képvisel ez a bolygó.

Így már kicsit jobban ráláthatunk, mik az érintett témák, ahol esetleg nehézségekbe, feltartóztatásba ütközhetünk. Amiben azt kérink tőlünk, kicsit máshogy gondolkodjunk, mint eddig.

A Merkúr éppen a Nyilas jegyében halad itt is fog hátrálni, annak is a végén, ami ugyan csak fontossá teszi mozgását és kapcsolódását más bolygóval.

December 6.-án válik egzakttá a Szaturnusszal való együttállása, a küszöb őrével, az idő és karma urával. A Szaturnuszt azért is nevezik a küszöb őrének, mert a határainkat jelképezi és mert ő a nagy vizsgáztató mester, semmit sem enged át, tovább, ami nem méltó hozzánk. A lehetőségeinket sokszor korlátozza, következetesen felügyeli és szigorúan felelősséget követel tőlünk. Bár félelmetesnek tűnik, ez a bolygónk a legnagyobb tanítónk, mesterünk. Ő gyémántot akar belőlünk faragni, és nem elégszik meg kevesebbel, ezért olyan kemény, de a jutalma, az általa elért belső átalakulás, megfizethetetlen tapasztalatot hoz az életünkben. Rendszerint, ezt inkább visszanézni szoktuk mélyen megérteni és hálásak lenni a kemény leckéiért. Ez az egzakt pozíció már létrejött egyszer november 28.-án és még egyszer meg fog történni majd, amikor a Merkúr újra előre indul.

Mi születhet egy ilyen találkozásból? Érezzük, hogy milyen nyomatékosan fontos, abból, hogy ezt a kapcsolódást háromszor is keresztül húzzák rajtunk? Mindezt a bölcs, jóságos, igazságszerető Nyilas jegyében?

Ideje van a magasabb szintű bölcsességeknek, megértéseknek, mellyekkel elakadt ügyeinkre, problémáinkra kaphatunk egy mélyebb szintű tanítást, rálátást és mind ezekkel együtt végül, megoldást. A Szaturnusz karöltve a Merkúrral, megadja a lehetőséget, hogy terveinket, céljainkat, gondolatainkat újra futtassuk és esetleg változtassunk valamin, amíg még lehet. Vizsgáztat minket, főleg kitartásból és hitből. Mi az, amit tényleg szeretnél, mi a szíved igazsága? Mire vagy képes érte? Eltudod dobni végre a kishitűségedet, az állarcaidat? Mennyire csapod be saját magadat? Tényleg arra mentél eddig, amerre akartál vagy csak megfutamodtál? Ezek a kérdések most felszínre hozhatják a mély belső igazságainkat.

Gondoljuk át azt is, hol, milyen szituációban, kivel, hogyan beszéltünk, cselekedtünk helytelenül, meggondolatlanul, esetleg bántóan? Ez nem biztos, hogy egy kellemes felismerés, a bűntudat kínzóan mérgezheti lelkünket, de jusson eszünkbe, mindig van lehetőségünk a javításra. Ugyanez a helyzet, ha tőlünk kérnek bocsánatot, mi képesek vagyunk a megbocsátásra? Miért cipelnénk ezt a terhet, miért akasztanánk meg a saját életünket a harag vagy más egyéb negatív neheztelésekkel, energiákkal? Egyáltalán hol, mikor és kivel szemben nem tudtuk még ezt megtenni? Esetleg önmagunknak vagyunk képtelenek megbocsátani? Közeledik az ünnep, a szeretet árasztása, vagy annak hiánya, ilyenkor természetesen előkerülő belső téma.

A még Nyilasban járó Szaturnusz most azt kéri tőlünk, hogy vállaljuk a felelősséget a tetteinkért, gondoljuk át újra, hogy biztos, hogy akkor mi jobban tudtuk a másiknál? Jobbak voltunk? Vagy csak a saját frusztrációinkat, felelősséghárításunkat, esendőségünket, döntésképtelenségünket vetítettük ki a másikra? Lesz segítségünk, ugyanis ebbe a kapcsolódásba becsatlakozik a Mars is egy szextil fényszöggel ugyanezen a napon. A Mars az aktív cselekvő én, a tetterő, a bátorság princípiuma. A szextil dinamikája pedig meg is követeli tőlünk, hogy ha jót akarunk, akkor azért nekünk is tennünk kell. Bár a Mars forró fejű, most nem biztos, hogy az a célszerű, ha fejjel megyünk a falnak.

Ha bármilyen nehézségbe ütközünk, inkább a megértésre törekedjük, legyünk éberek a felismerésekre és megfontoltan egyik-másik szempontot végig gondolva cselekedjünk tisztán. Itt is érvényes, hogy mielőtt hirtelen odamondanánk valamit, valakinek, előbb vizsgáljuk meg a másik nézőpontját is, ne teremtsünk újabb katasztrófát, meggondolatlan, bántó megjegyzésekkel. A vitákat inkább logikusan, értelmesen, akár humorral fűszerezve is megoldhatjuk, lecsendesíthetjük. Legyünk bölcsebbek, emelkedjünk felül a hétköznapi problémákon és lépjünk egyet hátrébb.

A beállt “szünetben” van lehetőségünk most első sorban önmagunkban visszajátszani az elmúlt időszak történéseit és felülvizsgálni a tetteink következményeit. Mérlegre tenni, hogy mennyire volt helyén való vagy szükséges, amit tettünk vagy mondtunk és ha mar a bűntudat, akkor ennek megfelelően merni alázatot tanulni és helyre hozni a tévedéseinket.

Az égi nászba december 7.-ig egy mágikus quintil fényszöggel bekapcsolódik a Neptunusz is, elhozva a lágyságot, a simulékonyságot, a lelki mélységet és a feltétel nélküli szeretet állapotát. Ennek a fényszögnek a csodáiért ki kell nyitnunk mind az öt érzékszervünket, sokkal tudatosabban, figyelni, hallgatni, érezni, ízlelni, tapintani. Megéri, mert egy egészen különleges élmény részesei lehetünk. Most magasabb szintre emelhetjük a saját képességeinket vagy emberi kapcsolatainkat.

A retrográd időszak alatt legyünk türelmesebbek embertársainkkal, ne boruljunk ki, ha valami félre sikerült, ha most valamilyen berendezésünk tönkrement. Ne keveredjünk felesleges vitákba, hanem vegyük észre, hogy ez egy kicsit kaotikusabb periódus, de szerencsére nem tart sokáig. Legyünk előzékenyebbek és inkább számoljunk el tízig mielőtt olyat mondanánk, amit később megbánunk. Ügyeljünk arra, hogy bizonyos számításainkat keresztül húzhatják, elbeszélhetünk egymás mellett vagy a közlekedésben is adódhatnak problémáink. A karácsonyi láz egyébként is stresszes, ne hagyjuk az utolsó pillanatra az elintézésre váró feladatainkat, mert most nagyobb az esély rá, hogy nem várt kellemetlenségekbe ütközünk. Tudatosan készülve erre a kicsit több mint két hétre, megelőzhetjük a felesleges összeütközéseket és bosszankodásokat.

Mindenkinek sok felismerést kívánok!

Kép: pixabay.com

Szeretettel
signature

Felemelő - Havonta megjelenő asztrológiai és önismereti online magazin

Iratkozz fel és olvasd el máris, az aktuális számot!
Please wait...

Öröm, hogy csatlakoztál!

Felemelő Magazin – Havonta Megjelenő online önismereti és spirituális magazin

Tags

No Comments Yet.